Mail:info@tayinciler.com

1-) Tarihi Doku

Tarihin bilinen en eski yerleşim yerlerinden biri olan Adıyaman,  yapılan incelemelerde kent tarihinin M.Ö. 40.000 yıllarına kadar uzandığı anlaşılmıştır. Anadolu'nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Adıyaman'ın eski adı Hısnımansûr'dur. Bölgede Pirin, Zey, Haydaran, Palanlı ve Gümüşkaya'da yapılan kazılarda tarih öncesi medeniyetlere ait çeşitli kalıntılar bulunmuştur. Bunlardan, Adıyaman ve çevresinin sırasıyla Hitit, Hurri, Mitanni, Kummuh, Âsur, Pers, Kommagene krallıkları ile Roma ve Bizans hâkimiyetine girdiği anlaşılmaktadır. Ayrıca başkenti Samosota (Samsat] olan Kommagene Krallığı, egemenliğini M.S. 72'ye kadar bu bölgede sürdürmüştür. 670'lerde Emevîlerin, 758'de Abbâsîlerin hâkimiyetine giren Hısnımansûr, X. yüzyılda yeniden Bizanslılara geçti ve Türklerce ilk defa 1066'da Selçuklu kumandanı Gümüştegin tarafından alındı. Bundan sonra zaman zaman Artuklu, Eyyûbî ve Selçukluların hâkimiyeti altına girdi; daha sonra Osmanlı idaresine kadar Moğol, Akkoyunlu, Dulkadıroğulları Beyliği ve Memlük idarelerinde kaldı. Osmanlı hâkimiyetine ilk girişi I. Bayezid devrinde olmakla birlikte Yavuz Sultan Selim tarafından 1515'te Diyarbakır'ın fethi sırasında kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı. Cumhuriyet döneminde Hısnımansûr, 1923'ten 1954 yılına kadar Malatya’nın ilçesi olarak kaldı. 22 Haziran 1954'te Adıyaman ilinin kurulmasıyla merkez ilçe oldu.

 

2-) Konum, Coğrafi Yapı, Komşu İller, Nüfus

Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Orta Fırat bölümü içinde bulunan Adıyaman kuzeyinde Malatya, batıda Kahramanmaraş, güneybatıda Gaziantep, güneydoğuda Şanlıurfa ve doğuda ise Diyarbakır ili ile çevrilidir. Adıyaman’ın Kuzey kesimi Torosların uzantısı olan Malatya dağları ile çevrilidir. Çelikhan, Gerger ve Tut İlçelerinin arazilerinin çoğu dağlıktır. Toros sıra dağlarının eteklerinde verimli topraklar yer almaktadır. Güneye inildikçe ova nitelikli araziler başlar. Kahta, Samsat, Keysun ve Pınarbaşı ovaları ilin önemli ovalarıdır. Fırat Nehri İlin en önemli akarsuyudur.

Adıyaman, İzmir’e 1236  km, İstanbul’a  1208 km ve Ankara’ya  755  km mesafede yer almaktadır. TUİK verilerine göre 2019 yılı sonu itibariyle merkez ilçe nüfusu 308.915 ve il genel nüfusu ise 626.465 olarak tespit edilmiştir. Adıyaman’ının merkez ilçesi ile birlikte Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat, Sincik ve Tut olmak üzere 9 İlçesi, 14 Beldesi ve 453 köyü bulunmaktadır. 

 

3-) İklim ve Bitki Örtüsü 

Adıyaman ili Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri arasında köprü vazifesi gören bir şehirdir. Hatta kısmen Akdeniz Bölgesinin özelliklerini de taşır. Bu nedenle iklim ve bitki örtüsü de bu üç bölgenin özelliklerini taşımaktadır. Adıyaman'ı doğudan batıya doğru bölen Anti Torosların kuzeyinde kalan dağlık bölgenin iklimi ile güneyinde kalan bölgenin iklimi birbirinden farklıdır. Kuzeyde bulunan Çelikhan ile Gerger ilçesinin bir kısmı Doğu Anadolu Bölgesi iklim özelliklerini taşımaktadır. Batıda bulunan Gölbaşı ile Besni ilçesinin bir kısmı ise Akdeniz Bölgesi iklimine sahiptir. Güneyi, yazları kurak ve sıcak, kışları ılık ve yağışlı; kuzeyi yazları kurak ve serin, kışları yağışlı ve soğuktur. Atatürk Baraj Göleti alanının oluşmasından sonra, ilin ikliminde bir yumuşama ve nem oranında bir artış olmuştur.

Adıyaman’ın Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinin arasında kalması nedeniyle bitki örtüsü de bu üç bölgenin özelliklerini taşımaktadır. Yüksek rakımlı yerler genelde meşe ağaçları ile kaplanmış olmakla birlikte, su ve toprak erozyonu nedeni ile çıplak hale gelmiş araziler de mevcuttur. Yaz mevsiminin uzun ve kurak geçmesi dolayısıyla orman içi bitki örtüsü yok denecek kadar azdır. Tarım yapılmayan alanlar mera, yabani ağaçlar ve makilerle kaplıdır. Sazlık, bataklık alanlarda suyu seven bitki türlerine rastlanmaktadır.

 

4-) Ekonomi

Adıyaman’ın ekonomisi temel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Halkın % 80’i tarımla uğraşır. Adıyaman’ın toprağı tarıma elverişlidir ve tarım gittikçe modernleşmektedir. Bağ ve bahçe boldur, 25 çeşit üzüm yetişir. Bunlardan en meşhuru Besni’de yetişen “Peygamber Üzümü”dür. Bağcılıkta çok ileri gitmiştir. Tütün ekimi yapılmakta ve yüksek verim alınmaktadır. Antepfıstığı da önemli bir gelir kaynağıdır. Ekonomisi ağırlıklı olarak tarıma dayalı olmakla birlikte son yıllarda özelikle tekstil, gıda ve mermer sektörü yatırımlarında sanayileşme eğilimi görünmektedir. Maden kaynakları bakımından oldukça zengin potansiyele sahiptir. En önemli yer altı zenginliği petroldür. Özel sektör üretimleri ile birlikte ülkemiz ham petrolünün yaklaşık %20’si Adıyaman bölgesinde üretilmektedir.

 

ULAŞIM

 

1-) Karayolu

Adıyaman kara yolu bakımından geniş bir ulaşım ağına sahiptir. Adıyaman’da Türkiye’nin her yerine karayolu bağlantısı bulunmaktadır. Şehirde demiryolu ve havayolu ulaşımı da sağlanmakla birlikte karayolu ulaşımı ön planda gelmektedir. Adıyaman’a karayolu ile Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Diyarbakır olmak üzere 5 güzergâhtan gelinir. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi tam bir kavşak yeri olup, Malatya Kahramanmaraş - Gaziantep karayolu ulaşımı Gölbaşı ilçesi üzerinden sağlanır. Bu güzergâhlar üzerinde mevcut olan pek çok tarihi ve turistik eserler görülebilir. Bu nedenle Türkiye’nin her tarafından şehre doğrudan otobüs seferleri düzenlenmektedir. Şehir merkezine 4 km mesafedeki Otogara özel araç veya minibüs ve belediye otobüsleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Adıyaman Otogarı: Sıratut Mh., Adıyaman Diyarbakır Yolu, 02100 Ziyaretpayamlı/Adıyaman

Tel: 0 (416) 216 56 20

 

2-) Demiryolu

Adıyaman’a doğrudan demir yolu ulaşımı bulunmamaktadır. Demiryolu ulaşımı, Adıyaman'a 63 km uzaklıktaki Adıyaman - Gölbaşı İlçesinden yapılmakta olup, demir yolu ulaşımı Elazığ-Adana-Elazığ arasında her gün işletilmekte olan Fırat Ekspresi vasıtasıyla sağlanmaktadır.

 

Gölbaşı Tren Garı: Cumhuriyet Mah., Gölbaşı/Adıyaman

Telefon:  (416) 781 60 80

 

3-) Havayolu

Adıyaman’da 1998 yılında kurulan Adıyaman Havaalanı bulunmaktadır. Adıyaman’da hava limanı tüm uçak seferlerine açıktır. Ankara, İstanbul ve İzmir hattına tarifeli uçak seferleri bulunmaktadır. Merkeze 22 km mesafe bulunan Havaalanından şehir merkezine ulaşım HAVAŞ servisleri ve belediye otobüsleri ile sağlanmaktadır.

 

Adıyaman Havaalanı: Boztepe Merkez/Adıyaman

Telefon: (0416) 244 22 12

 

Şehrin Meşhur Yönleri

16 medeniyete ev sahipliği yapmış olan Adıyaman, Komagene uygarlığının ayakta kalan eserleri ile dünya çapında meşhurdur. Adıyaman, Nemrut Dağı ve temsil ettiği medeniyetleri kadar, çiğ köfteyi tüm dünyaya armağan etmesi ile de bilinmektedir. 

 

Yöresel Ürünler ve Yapılabilecek Alışverişler  

Adıyaman’ı gezip gördükten sonra dönüşte kendinize, ailenize ve sevdiklerinize hediye almak isterseniz sizi memnun edecek miktarda yöresel ürün bulacaksınız. Bu noktada Adıyaman'ın merkezinde bulunan tarihi Oturakçı Pazarındaki tarihi dükkânlardan yöreye ait kilimler, halılar, çantalar ve heybeler ve özellikle Pişinik ve Alikan halılarından satın alabilirsiniz. 

 Bunun yanında turistik eşyalar ve  Nemrut heykelleri satın alabilirsiniz. Yine Besni’nin meşhur kuru üzümü alınabilir.