Mail:info@tayinciler.com

1-) Tarihi Doku

Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olan Ankara, tarih boyunca büyük medeniyetlere de başkentlik yapmıştır. Helenistik Dönem'de Galat boylarından Tektosag’ların başkenti olan Ankara, Roma Dönemi'nde taşra örgütünün başkenti, Bizans Dönemi'nde imparatorların konakladığı önemli bir kent, Osmanlı döneminde ise Anadolu Eyaleti’nin merkezi olmuştur. 

İlk kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, kent çevresinde yapılan araştırmalarda bulunan tarih öncesi izler, şehrin insanoğlunun yerleşik düzene geçtiği dönemlerde kurulduğunu göstermektedir. Buluntular ve araştırmacıların yaptıkları incelemeler, Ankara’da Hititlerin, Friglerin, Lidyalıların, Galatların, Perslerin ve Romalıların yaşamış olduklarını göstermektedir.

334–1073 yılları arasında Bizans İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında kalmış olan Ankara, bu süre zarfında da Hristiyanlığın Anadolu’daki önemli bir merkezi olmuştur. VII. yüzyıldaki Sasani akınlarından sonra bir süre Arapların hâkimiyetinde kalan şehir, Malazgirt Meydan Muharebesinden sonra devam eden akınlar neticesinde Selçukluların hâkimiyetine geçmiştir. Daha sonra bir süre Moğollar ve İlhanlıların hakimiyetinde kalan şehir 1354 yılında Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa, şehri Osmanlı ülkesine katmıştır. Ankara Savaşı’ndan sonra kısa süreliğine Timur İmparatorluğu’nun eline geçse de Timur Ankara’dan ayrıldığı sırada, Yıldırım Beyazıt’ın oğlu Mehmet Çelebi padişahlığını ilan etmiş ve Ankara’yı da geri almıştır. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında saldırıların batıdan gelmesi ve Ankara’nın bu saldırılara hayli uzak kalması nedeniyle 27 Aralık 1919 tarihinde, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi” Ankara’ya gelerek 29 Aralık 1919’da yayımlanan bir tebliğ ile bütün mebuslara toplantının Ankara’da yapılacağını duyurmuştur. Bu genelgeden sonra 23 Nisan 1920 tarihinde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin merkezi Ankara olarak ilan edilmiştir. 13 Ekim 1923 tarihinde çıkarılan bir kanun ile Ankara, Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olmuştur.

 

2-) Konum, Coğrafi Yapı, Komşu İller, Nüfus

Coğrafi konumunun öneminden dolayı tarih boyunca büyük medeniyetlere merkez olmuş olan Ankara doğu yönünde Kırşehir ve Kırıkkale, Batı yönünde Eskişehir, Kuzey yönünde Çankırı, kuzeybatı yönünde Bolu ve Güney yönünde Konya ve Aksaray illeri ile çevrilmiştir.

355 kilometre uzunluğu ile, tamamı Türkiye toprakları üzerinde yer alan en büyük nehir olan Kızılırmak ilin doğusunu, 824 kilometre ile Türkiye'deki en büyük nehirlerden olan Sakarya Nehri ise, ilin batısını sulamaktadır. Sakarya Nehri'nin kollarından Ankara Çayı, il merkezinden geçmektedir. Ovalık bir alanda kurulan ilin yüz ölçümünün yaklaşık %50'sini tarım alanları, %28'ini ormanlık ve fundalık alanlar, %12'sini çayır ve meralar, %10'unu ise tarım dışı araziler teşkil etmektedir. İlin en yüksek noktası 2015 m yüksekliğindeki Elmadağ, en geniş ovası 3789 km²'lik yüz ölçümü ile Polatlı Ovasıdır. Ankara’da toplam 14 doğal göl, 136 sulama göleti ve 11 baraj bulunmaktadır.

Başkent Ankara coğrafi konum olarak yolların kesiştiği bir noktada yer almaktadır Bundan dolayı Türkiye’nin her tarafına ulaşımın mümkün olduğu bir şehirdir. Türkiye’nin önemli bir geçiş güzergâhlarından biri olan Ankara, İzmir’e 578  km ve İstanbul’a 453 km mesafede yer almaktadır. TUİK verilerine göre il genel nüfusu ise 5.639.076 olarak tespit edilmiştir.  Nüfus olarak Türkiye’nin ikinci büyük kentidir.

Ankara iline bağlı 25 ilçe, 1 büyükşehir belediyesi, 25 ilçe belediyesi, merkez ilçelerde 683 mahalle ve 165 köy, taşra ilçelerde ise 121 mahalle ve 628 köy olmak üzere toplam 804 mahalle ve 672 adet köy vardır. Ankara’nın ilçeleri Altındağ, Çankaya, Mamak, Keçiören, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Evren, Kahraman Kazan, Gölbaşı, Bala, Ayaş, Güdül, Haymana, Kalecik, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar ve Şereflikoçhisardır.

 

3-) İklim ve Bitki Örtüsü

Ankara geniş yüz ölçümü ve coğrafik olarak bulunduğu yere bağlı olarak farklı iklim özelliklerini hüküm sürdüğü bir şehirdir. Güneyde, İç Anadolu ikliminin belirgin özellikleri olan karasal iklimi, kuzeyde ise, Karadeniz ikliminin ılıman ve yağışlı halleri görülmektedir.  Ağırlıklı olarak karasal ikliminin hüküm sürdüğü bu bölgede kış sıcaklıkları düşük, yaz ise sıcak geçmektedir. Bölgeye düşen yağış miktarları Kuzey ve Güney kesimlerde farklılık göstermektedir. Kuzey yönünde yer alan Kızılcahamam ve Çubuk ilçeleri Karadeniz Bölgesi yağış rejimi özelliğini; Güney yönünde ise İç Anadolu Bölgesine özgü iklim karakterini göstermektedir.

Ankara sahip olduğu iklimine bağlı olarak İlin büyük kısmında bozkır bitkileri görülür. İlkbaharda yeşil olan arazi yazın sararmış ve kurumuş otlarla kaplıdır. İlin kuzey ve kuzeybatısında deniz ikliminin tesiri görülür ve bu bölge geniş ormanlarla kaplıdır. Ormanların çoğu korular ve baltalık orman halindedir. Ankara’nın yüzölçümünün % 10’u ormanlıktır. Arazinin yüzde 15’i çayır ve mer’adır. Tahıl ise en geniş araziyi kaplayan bir bitki örtüsüdür.

 

4-) Ekonomi

Ankara, başkent olması hasebiyle memur ve bürokrasi şehri olmakla birlikte, Cumhuriyet dönemi boyunca hızlı bir ekonomik gelişme performansı sergileyerek ülkenin başlıca ekonomik merkezlerinden biri niteliğini kazanmış ve gelinen noktada sanayi ağırlıklı iller arasında yer almıştır. Ankara’da sürdürülen üretim faaliyetleri incelendiğinde ağaç işleri dalında Türkiye genelinde önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Bu üretim dalında faaliyette bulunan keresteciler, mobilyacılar, lakeciler ve döşemeciler Ankara’nın Siteler semtinde 13.000’den fazla iş yerinde üretim yapmaktadır. Ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAİ) 1984 yılında Türk-Amerikan iş birliği ile Ankara’da kurulması ile birlikte savunma sanayi ile ilgili en önemli yatırımlar da Ankara’da gerçekleştirilmiştir.

Ankara’da sürdürülmekte olan bazı üretim faaliyetleri, konuları itibariyle Türkiye’de tek olma özelliğine sahiptir. Örneğin rulman ile seri halde dişli üretimi, sadece Ankara’da gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında ilaç ham maddesi olarak kullanılan morfin ile diyaliz makinesi üretimleri de yine sadece Ankara’da gerçekleştirilen üretim faaliyetleridir.

Ankara nüfusunun dörtte üçü hizmet sektöründe çalışır ve bu sektör ilin gayrisafi hasılasında en büyük paya sahiptir. İlin sanayisi genel olarak küçük ve orta boylu işletmelerden oluşmaktadır. Bunların %40'ı, savunma ve taşıt üretimi yapan büyük kuruluşların talep gösterdiği makine ve metal alanında üretim yapmakta olup bunun ardından gıda ve tekstil sanayileri gelir. Üretim açısından en önemli sektörler, gıda (şeker, un, makarna, süt, içki), taşıt, makine (tarım araçları, taşıt, traktör), savaş sanayii, çimento ve dokumadır (yünlü dokuma, trikotaj, konfeksiyon). Ayrıca tarım ilaçları, mobilya, şekercilik ve matbaacılık da önemlidir. Savunma sanayisi, yazılım ve elektronik sektörlerinde Ankara Türkiye'de başta gelir. Tarım konusunda da önemli bir potansiyele sahip olan Ankara, özelikle Polatlı ilçesindeki tarım alanları sayesinde Türkiye’nin ikinci büyük "tahıl ambarı" olması dolayısıyla en aktif tahıl borsalarından birine sahiptir. Ankara rakım ve mera özellikleri açısından, küçükbaş hayvancılığa daha elverişlidir. Hayvancılık il ekonomisinde önceleri önemli olan yerini giderek kaybetmektedir. 

 

ULAŞIM

Ankara büyükşehir ve başkent olması nedeniyle ulaşım imkânları en geniş şehirlerin başında gelmektedir. Şehir içi ulaşım metro, hafif raylı sitem, otobüs, dolmuş, teleferik ve banliyö gibi toplu taşıma araçlarıyla sağlanırken şehirlerarası ulaşımda havaalanlarından, tren istasyonlarından, otogarlardan ve otoyollardan faydalanılmaktadır. 

Ankara şehir içi ulaşımda AŞTİ -Kızılay- Dikimevi  güzergâhı için Ankaray; Batıkent-Koru-OSB-Törekent-Keçiören Gazino güzergâhı için Ankara Metrosunu; Ankara-Kayaş-Sincan hattı için Başkentray banliyö trenini; Yernimahalle- Şentepe arasında 3 km’lik uzunlukta ve Metroya bağlayan Yenimahalle-Şentepe Teleferik Hattını kullanabilirsiniz. Ayrıca Ankara’nın her semtine giden EGO otobüslerini, özel halk otobüs ve dolmuşlarını da kullanabilirsiniz.

 

1-) Karayolu

Başkent Ankara coğrafi konum olarak yolların kesiştiği bir noktada yer almaktadır Bundan dolayı Türkiye’nin her tarafına ulaşımın mümkün olduğu bir şehirdir. Türkiye’nin önemli geçiş güzergâhlarından biri olan Ankara’da, Türkiye'nin en büyük otobüs terminali olan AŞTİ den ülkenin her yerine seferler düzenlenmektedir. Türkiye’nin önemli otoyollarının buluştuğu Ankara’da,  Konya yolu üzerinde yer alan Ankara’nın otogarı AŞTİye Ankaray, toplu taşıma ve özel araçlarla ulaşım sağlanabilmektedir.

 

AŞTİ: Adres: Beştepeler Mah. Mevlana Blv. Yenimahalle/Ankara

Tel: 0 (312) 207 10 00

 

2-) Demiryolu

Ankara demir yolu ulaşımı bakımından da Türkiye’nin en geniş imkânlarına sahip şehridir. Türkiye’nin dört bir tarafından gelen tren yolu hatlarının buluşma noktasında yer almaktadır. Bu noktada tarihi Ankara Garı’nı kullanarak;

Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayan demiryolu hattı olan İzmir Mavi Treni; Ankara ile Kars'ı birbirine bağlayan demiryolu hattı olan  Doğu Ekspresi; Ankara ile Bitlis'i birbirine bağlayan demiryolu hattı olan Van Gölü Ekspresi; Ankara ile Siirt'i birbirine bağlayan demiryolu hattı olan Güney Kurtalan Ekspresi ve diğer bölgesel trenlerle dilediğiniz bölgeye tren seyahati düzenleyebilirsiniz veya bu güzergâhlardan rahat bir yolculukla Ankara ya gelebilirsiniz.

Aynı şekilde  Ankara Yüksek Hızlı Tren Garından Ankara ile Eskişehir'i birbirine bağlayan Ankara – Eskişehir yüksek hızlı tren hattı;  Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan Ankara -İstanbul yüksek hızlı tren hattını; Ankara ile Konya'yı birbirine bağlayan Ankara - Konya yüksek hızlı tren hattını kullanarak hızlı bir yolculuk düşünebilirsiniz. Tercih sizin.

 

Ankara Tren Garı-YHT Tren Garı: Eti Mahallesi, Celal Bayar Bulvarı No:78, 06930 Çankaya/Altındağ/Ankara

Tel:  (0312) 309 05 15

 

3-) Havayolu

Ankara’ya ulaşım için kullanılabilecek bir diğer önemli alternatif ise havayoludur. Ankara Esenboğa Havalimanı; başkent Ankara'yı diğer Türk ve dünya şehirlerine bağlayan hem yerel hem de uluslararası bir havalimanıdır. Ankara dan aktarmasız olarak, Afganistan, Almanya , Avusturya, Belçika, Fransa, Irak, İran, Katar, Kıbrıs, Rusya, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdüne uçuşlar düzenlenmektedir. Ayrıca neredeyse Türkiye’deki havaalanı olan illere doğrudan veya aktarmalı olarak havayolu ile ulaşım sağlayabilirsiniz. Özellikle İstanbul, İzmir ve turizm merkezlerine gün içinde birden çok sefer düzenlenmektedir. Ayrıca birden fazla özel havayolu şirketi de Ankara Esenboğa havaalanı üzerinden müşterilerine hizmet vermektedir.

Esenboğa Havalimanı ile Ankara arasında yaklaşık 27,4 kilometrelik bir mesafe bulunmaktadır. Havalimanından, şehir merkezine ulaşım taksi, servis, HAVAŞ, BelkoAir ve 05.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veren 442 nolu şehir içi halk otobüsüyle ulaşım sağlanmaktadır. İsterseniz havalimanından özel araç kiralayabilme imkânı da bulunmaktadır. Havalimanından şehir merkezine yolculuk ortalama 35-40 dakika sürmektedir.

 

Ankara Esenboğa Havalimanı: Balıkhisar Mh., Özal Bulvarı, Akyurt/Ankara

Tel: (0312) 590 40 00

 

Yöresel Ürünler ve Yapılabilecek Alışverişler

Ankara’ya yolunuz düştüğünde Ankara’nın yöresel ürünlerini bulabileceğiniz ideal mekanlar, Ankara Saman Pazarı ve Çıkrıkçılar Yokuşudur. Burada Ankara yöresine has el işlemleri, el işi takı ve süs eşyaları ile bakır süslemeleri bulabilirisiniz. Ayrıca yukarıda belirtiğimiz lezzetlerden Çubuk Turşusunu ve Beypazarı kurusunu da alabileceğiniz yöresel ürünlerdendir.