Mail:info@tayinciler.com

1-) Tarihi Doku

“Cumhuriyet Şehri” olarak bilinen Kırıkkale'nin tarihi M.Ö. 3000-4000’li yıllara gitmektedir. Yapılan yüzey araştırmalarında Neolitik Çağ ve sonrası, ardından da bu dönemi takip eden Kalkotik Çağı, Eski Tunç Çağı, Assur Ticaret Kolonileri Çağı, eski Hitit Çağı, Hitit İmparatorluğu Çağı, Frig ve Hellenistik-Roma Çağları ile Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinin kültürlerini yansıtan kalıntılar saptanmıştır. Bu nedenle şehrin kent merkezi yeni olsa da Kırıkkale yöresinin coğrafi alanının yüzyıllar öncesine giden çok eski bir yerleşim sahası olduğu bilinmektedir.

 

2-) Konum, Coğrafi Yapı, Komşu İller, Nüfus

Kırıkkale Orta Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kavşak noktası konumunda olması itibariyle önemli bir coğrafi konumda bulunmaktadır. Kırıkkale, doğuda Çorum ve Yozgat, güneyde Kırşehir, batıda Ankara, kuzeyde Çankırı illeri ile komşudur. Denizden yüksekliği 700 metredir. İl toprakları kuzeyindeki Çamlıca, Karakaya ve Kırıkkale tepelerinin ovaya indikleri meyil üzerinde bulunmaktadır. İl sınırları içinde ovalık alanlar çok azdır. En önemlisi Kırıkkale Ovasıdır. Kırıkkale ili sınırları içerisinde, yükseklikleri 1200-1600 m arasında değişen yaylaları bulunmaktadır.

Kırıkkale İzmir’e 656  km, İstanbul’a  530 km ve Ankara’ya  77  km mesafede yer almaktadır. TUİK verilerine göre 2019 yılı sonu itibariyle merkez ilçenin nüfusu 198.477 il genel nüfusu ise 283.017 olarak tespit edilmiştir. Kırıkkale’nin merkez ilçesi dahil olmak üzere Kırıkkale ilinin; Bahşili, Balışeyh, Çelebi, Delice, Karakeçili, Keskin, Sulakyurt ve Yahşihan olmak üzere 9 ilçesi, 14 beldesi ve 173 köyü bulunmaktadır. 

 

3-) İklim ve Bitki Örtüsü  

Kırıkkale ili ılıman iklim kuşağında yer almaktadır. Ancak bulunduğu alanın denizden uzak oluşu, günlük sıcaklık farkının bozkır olmasından dolayı değişmelere uğraması gibi nedenlerle iklim karasallaşmaktadır.

Kırıkkale’nin sahip olduğu karasal iklime bağlı olarak hâkim bitki topluluğu steptir. Yüksek kısımlarda tahripten kurtulmuş, Kuzeyde Koçubaba, Güneyde Denek Dağı'nda bodur meşelerinden ve kısmen de ardıçtan oluşan ormanlık alanlar mevcuttur. Yöredeki bitkilerin büyük bölümü kurakçıl ve tozcul özelliktedir.

 

4-) Ekonomi

Kırıkkale il merkezi kamu ağırlıklı sanayi şehri olup diğer ilçe merkezleri ve kırsal kesimin ekonomik yapısı tarıma dayalıdır. Kırıkkale’nin ekonomik yapısında tarım, önemli bir geçim kaynağıdır. Aktif nüfusun % 51.2'si tarımla uğraşmaktadır. Kırıkkale'de imalat sanayi kamuya ait büyük işletmelerin yanında, özel sektöre ait küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşmaktadır. MKEK Fabrikaları ve Tüpraş Rafinerisi ilin ekonomik yapısında önemli yer tutmaktadır. 

 

1-) Karayolu

Kırıkkale İç Anadolu’da merkezi bir noktada bulunduğundan ülkenin doğusundan ve batısından geçen devlet yollarının kesişme noktasında yer almaktadır. Bu nedenle neredeyse Türkiye’nin her tarafından şehre doğrudan otobüs seferleri düzenlenmektedir. Şehir merkezine 4 km mesafedeki Otogara özel araç veya belediye araçlarıyla ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

KIRIKKALE OTOGAR:  Çalılıöz Mahallesi, 71100 Merkez/Kırıkkale

Tel: 0 (318) 224 40 60

 

2-) Demiryolu

Kırıkkale demir yolu ulaşımı bakımından geniş bir ağa sahiptir. Ankara-Tatvan-Ankara arasında haftada 2 gün işleyen Van Gölü Ekspresi; Ankara-Kars-Ankara arasında her gün işlemekte olan Doğu Ekspresi; Ankara-Kurtalan-Ankara arasında haftada 5 gün işleyen Güney Kurtalan Ekspresi ile yurdun dört bir yanına ulaşım sağlamak mümkündür. Ayrıca yapım çalışmaları devam eden Ankara-Sivas yüksek hızlı demiryolu hattı da Kırıkkale’den geçmesi planlanmaktadır.  

 

Kırıkkale Tren Garı:  Fabrikalar, Millet Blv. No:103, 71100 Kırıkkale 

Tel:  0 (318) 224 78 53 / 336

 

3-) Havayolu

Kırıkkale’de hava yolu ulaşımı bulunmamaktadır. Kırıkkale'ye en yakın havaalanı olan ve 92 km mesafede bulunan Ankara Esenboğa Havaalanı üzerinden uzak bölgelerden Kırıkkale’ye ulaşım sağlanabilir.

 

Yöresel Ürünler ve Yapılabilecek Alışverişler     

Kırıkkale yöresel ürünler bakımından zengin bir şehirdir. Özellikle Karakeçili, Keskin, Balışeyh ve Sulakyurt ilçelerinde hâlâ eski dokuma tezgâhları olmakla birlikte pek kullanılmamaktadır. Yörede yapılan araştırmalarda eski halı ve kilimlerin döşeme, sedir ve divan gibi yerlere serilerek kullanıldığı tespit edilmiştir. Kilim ve heybe dokumaları yöreye özgü alınabilecek hediyelik eşyalardır. 

Şehrin Meşhur Yönleri

Kırıkkale günümüzde savunma sanayine ilişkin fabrikaların bulunduğu şehir olarak bilinmektedir.