Mail:info@tayinciler.com

1-) Tarihi Doku

Bilinen tarihi Hititlere dayanan Sivas bulunduğu coğrafik konumunun öneminden dolayı medeniyetler arasında sürekli el değiştirmiştir. Hititler iç savaş ve iktidar kavgalarıyla yıkılınca, bu bölge Bâbil, Asurlular, Sami kavimleri ve kısa bir müddet Sakaların eline geçmiştir. Şehir daha sonra Frigyalılar, Lidyalıların, Medlerin, Perslerin, Makedonların, Kapadokya Krallığının, Pontus Krallığının, Romalıların ve Bizanslıların egemenliği altın girmiştir. 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Kutalmışoğlu Süleyman Şahın kumandasındaki Türk Ordusu, Sivas’ı almıştır. Danişmendoğulları, Anadolu Selçukluları Devletine tâbi olarak 1095-1174 yılları arasında bazen Kayseri bazen de Sivas’ı başşehir yaparak hüküm sürmüşlerdir. Selçuklu Sultanı İkinci Kılıçarslan, Danişmendoğullarına Batı Anadolu’da “Uç Beyi” olarak toprak verip onların beyliğine son vermiştir. Bundan sonra Sivas, Selçuklu Devletinin Konya ve Kayseri’den sonra üçüncü şehri ve eyalet merkezi durumuna gelmiştir. Selçuklulardan sonra İlhanlıların ve Eratna Beyliğinin hâkimiyeti altına giren Sivas toprakları 1398’de Kâdı Burhaneddin öldürülünce, Osmanlı Devleti hâkimiyetine girmiştir. 1400 yılında Timur, Sivas’ı ele geçirdiyse de bilâhare Çelebi Mehmet, şehri 1403’te geri almıştır. Sivas’ın tamamı Yavuz Sultan Selim Han tarafından Osmanlı Devleti’ne katılmıştır.

Sivas, Türk İstiklâl Savaşı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı yakın tarihimizde de mühim roller oynamış bir tarihi şehrimizdir. Kurtuluş Savaşı’nda Erzurum Kongresi’nden sonra Türkiye çapında Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919’da bu şehirde Mekteb-i Sultânî’de toplanmış ve Atatürk’ün önderliğinde Millî Mücadelenin esasları tespit edilmiştir.

 

2-) Konum, Coğrafi Yapı, Komşu İller, Nüfus

Anadolu yarımadasının ortasında, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Kızılırmak bölümünde yer alan Sivas ilinin büyük bölümü İç Anadolu Bölgesinde yer alır. Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesinde de toprakları bulunan Sivas’ın il topraklarının büyük bir bölümü Kızılırmak, bir bölümü de Yeşilırmak ve Fırat havzalarına girer. Sivas Kuzeyde Giresun, Ordu ve Tokat, doğuda Erzincan, güneyde Malatya, Kahramanmaraş ve Kayseri, batıda ise Yozgat illeri ile komşudur. İç Anadolu’nun yüksek platoları üzerinde başlayan ve doğuya doğru yükselen il toprakları, kuzey, doğu ve güneydoğuda dağlık ve sarp bir kesimle son bulmaktadır. Sivas ilinde ağırlıklı yeryüzü şeklini platolar oluşturmakladır. Şehrin % 47,6'sı platolarla, % 46,2'si dağlarla, %6,2'si ise ovalarla kaplıdır. Sivas'ın en büyük platosu Uzunyayla'dır.

Sivas İzmir’e 1018 km, İstanbul’a 891 km ve Ankara’ya 439 km mesafede yer almaktadır. TUİK verilerine göre 2019 yılı sonu itibariyle merkez ilçe nüfusu 381.325 ve il genel nüfusu 638.956 olarak tespit edilmiştir. Türkiye'nin toprak bakımından ikinci büyük ili olan Sivas’ın merkez ilçesi ile birlikte Akıncılar, Altınyayla, Divriği, Doğanşar, Gemerek, Gölova, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışlı, Ulaş, Yıldızeli ve Zara olmak üzere 17 İlçesi, 7 Beldesi ve 1233 köyü bulunmaktadır. 

 

3-) İklim ve Bitki Örtüsü  

Sivas ilinin büyük bir kesimi yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve karlı geçen karasal İç Anadolu ikliminin etkisinde kalmaktadır. Fakat kuzeyde Karadeniz, doğuda Doğu Anadolu yüksek bölge ikliminin etkileri bulunmaktadır. Bu nedenle her ne kadar kışlar soğuk geçse de ilin Kuzey bölümünde, "Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde" karasal iklimden tipik Karadeniz iklimine geçiş görülür. Bu bölgelerde, iç kesimlere göre havalar ılık geçer.

Sivas’ın yayla ve platoları ilkbahar ve sonbaharda yemyeşil yazın ise bozkır görünümündedir. İl topraklarının % 11’i ormanlık ve fundalık, % 43’ü çayır ve mer’a, % 42’si ekili ve dikili alanlardır. İklim ve yer şekilleri özellikleri bakımından Sivas doğal bir orman alanı olması gerekirken; yüzyıllar boyunca devam eden ormanların tahribatı yüzünden bugün Sivas çevresinde orman alanları fazla geniş bir yer tutmaz. İlin Koyulhisar bölgesi zengin çam ormanı ile kaplıdır. Şerefiye yöresi Koyulhisar çevresi kadar olmamakla birlikte önemli bir orman bölgesidir. Şarkışla-Yıldızeli sınırları içerisinde bulunan Ak Dağlar İç Anadolu Bölgesi’nin en önemli orman bölgesidir.

 

4-) Ekonomi

Sivas ilinin ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Faal nüfusun % 70’i tarım sektöründe çalışır. Tarım ise tarla tarımı şeklindedir. Türkiye’nin ikinci büyük ili olan Sivas topraklarının % 97’si ekilebilir niteliktedir. Tarım ürünlerinde tahıl, baklagiller ve sanayi ürünleri başta yer alır. Tahıl ise en önde gelir. Tarımdan sonra hayvancılık ikinci bir gelir kaynağıdır. Son senelerde sanayi sektörü de hızla gelişmektedir. Madenler bakımından da zengin olan Sivas’ta demir, kömür, kurşun, krom, bakır, tuz, gümüş, asbest, manganez, nikel, amyant, balit ve mermer çıkarılır. Divriği’de senede 1500 tona yakın demir elde edilir. Sivas'ta Türkiye'nin en büyük linyit işletmesi bulunmaktadır.

 

 

ULAŞIM

 

1-) Karayolu

Tarih boyunca yolların buluştuğu bir noktada bulunan Sivas, günümüzde de kara ve demiryollarının kavşak noktasında bulunmaktadır. Ülkenin dört yanını birbirine bağlayan kara ve demiryolları ağı Sivas’tan geçer. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum devlet yolu ile Doğu ile Batı Anadolu birbirine bağlanır. Bu yol Yıldızeli’nde ikiye ayrılır ve bir hat Tokat, Amasya, Samsun’a ulaşır. Böylece Kuzey Anadolu’ya bağlanır. Ulaş ve Kayadibi’nde ayrılan yol Kayseri, Niğde, Mersin’e giderek Güney Anadolu’ya bağlanır. Dolaysıyla ülkenin her yerinden Sivas'a ulaşmak mümkündür. Bu nedenle neredeyse Türkiye’nin her tarafından şehre doğrudan otobüs seferleri düzenlenmektedir. Şehir merkezine 3 km mesafedeki Otogara özel araç veya minibüs ve belediye otobüsleriyle ulaşım sağlayabilirsiniz.

 

Sivas Otogarı Adres: Yenişehir Mahallesi, Kayseri Cd., 58070 Merkez / Sivas

Telefon: (0 346) 226 15 90

 

2-) Demiryolu

Sivas, demiryolu ulaşımı bakımından da geniş ulaşım ağına sahiptir. Sivas’a demiryolu ile ülkenin dört yanına bağlanmanız mümkündür. Edirne, İstanbul, Ankara istikâmetinden; İzmir, Afyon istikâmetinden ve Mersin, Niğde istikâmetinden gelen demiryolu Kayseri’de birleşip tek hat hâlinde Sivas’a ulaşır. Sivas’ta demiryolu hattı tekrar kollara ayrılarak Artova, Turhal, Amasya, Samsun hattını meydana getirir. Çetinkaya istasyonundan da iki hat ayrılır. Bir hat Erzincan, Erzurum, Kars’a; diğer hat ise Malatya, Diyarbakır, Siirt, Malatya, Elazığ ve Muş’a ulaşır. Merkez ilçe, Gemerek, Şarkışla, Yıldızeli ve Divriği ilçeleri demiryolu güzergâhı üzerindedir. Bu noktada Ankara-Kars-Ankara arasında her gün işlemekte olan Doğu Ekspresi, Ankara-Tatvan-Ankara arasında haftada 2 gün işleyen Van Gölü Ekspresi ve Ankara-Kurtalan-Ankara arasında haftada 5 gün işleyen Güney Kurtalan Ekspresi Sivas yolculuğunda kullanılabilecek hatlardır. Ayrıca Ankara-Sivas arasında hızlı tren yapım çalışmaları devam etmektedir.

 

Sivas Tren Garı: Adres: İnönü Bulvarı. Kadıburhanettin Mahallesi. Merkez / SİVAS

Telefon: (0 346) 221 10 91

 

3-) Havayolu

Sivas’ta 1990 yılında hizmete açılan Sivas Nuri Demirbağ Havalimanı bulunmaktadır. Havaalanından düzenli olarak İstanbul ve İzmir’e uçak seferleri düzenlenmektedir. Sivas’a ulaşmanın en hızlı ve konforlu yollarından biri de hava yolu alternatifidir. Şehir merkezine 22 kilometre uzaklıkta olan Sivas Nuri Demirbağ Havalimanı’na farklı hava yolu firmaları tarafından İstanbul ve İzmir’den tarifeli seferler düzenlenmektedir. Havalimanından şehir merkezine ve şehir merkezinden havalimanına otobüs seferleri uçak iniş-kalkış saatine göre yapılmaktadır. Otobüs seferleri Sivas Belediyesi ve HAVAŞ tarafından gerçekleştirilmektedir. Havalimanından ayrıca Tokat şehrine de servis hizmeti sağlanmaktadır.

 

Sivas Nuri Demirbağ Havalimanı: Yazıbaşı Mh, 58000 Yazıbaşı/Sivas Merkez/Sivas

Tel:  (0346) 224 86 87

 

Şehrin Meşhur Yönleri

Kendine has kültürü ve doğasıyla adından söz ettiren Sivas’ın çifte minareli Medrese ve Divriği Ulu Camii dünya çapında üne sahip tarihi yapılarıdır. Bunun yanında kendine has ırklarıyla Anadolu’nun en güzel köpeklerinden bir olan Sivas’ın Kangal köpekleri de çok meşhurdur. Sivas aşıklar, ozanlar ve sanatçılar diyarıdır. Yalnız Sivas’ın değil Türkiye’nin yetiştirdiği en büyük halk ozanları olan Pir Sultan Abdal ve Aşık Veysel Sivaslıdır. Bu arada ünlü derlemeci ve sanatçı Muzaffer Sarısözen’i unutmamak lazımdır.

 

Yöresel Ürünler ve Yapılabilecek Alışverişler     

Sivas’ı gezip gördükten sonra dönüşte kendinize, ailenize ve sevdiklerinize hediye almak isterseniz sizi memnun edecek miktarda yöresel ürün bulacaksınız. Türkiye’de olduğu kadar dünyadaki halı sanayinde de seçkin bir yeri bulunan Sivas halıları alınabilecek yöresel ürünlerin başında gelmektedir. 

Ayrıca Sivas bıçakları başka hiçbir yerde bulamayacağınız kadar güzel ve kendine özgü yapısıyla alınacaklar listenizde yer alabilir.

Yine ağaçtan yapılan ağızlıklar, kemik taraklar, çakı ve bıçaklar, Sivas bağlamaları ve sazları, bakır işleri ve her türlü ahşap sanatının ürünleri Sivas’ın kendine özgü motifleriyle ve özellikle Selçuklu – Osmanlı geleneğinin yansıdığı ürünler olarak dikkat çekicidir. Yiyecek olarak da bölgede çiçek florasının ve bal aromasının yüksek olduğu keven ve kekik bitkilerinden elde edilen Zara ve İmranlı Balı alınabilir.